top of page

Doktor Gress på Taket AS

Våre tjenester

0.png

Grundig undersøkelse av torvtaket for å identifisere skader, løse torvfliser, åpninger, mosevekst og eventuelle andre problemer.

wepik--20240210142734bTqv.png
6.png

Gjødsling, kalking, såing og vanning med hydrogel

wepik--20240210132914Tqo4.png
3.png

Fjerning av mose, ugress, busker og trær

Påføring av egnet behandling for å fjerne mose, ugress og andre uønskede vekster. Dette kan være mekanisk fjerning, bruk av kjemiske behandlinger eller en kombinasjon av begge.

1.png

Legging av nytt torvtak

Tilførsel av egnet gjødsel for å styrke torvet og opprettholde næringsnivået. Dette bidrar til sunn vekst og økt motstand mot skader.

wepik-logo-20240221200752RyE3.png
5.png

Vanning er det viktigste for torvtak, spesielt i tørre perioder eller områder med lite nedbør. Torvtak er organisk materiale, levende planter og gress krever en viss mengde fuktighet for å trives. Uttørking kan føre til at torvet mister elastisitet, noe som potensielt kan føre til sprekker, brudd, etablering av mose og ugress.

wepik--20240210141049nzEo.png

Reparasjon av takbelegg og lekkasajer i taket

8.png

Taktekking

Målet med taktekking er å skape en vanntett barriere som bidrar til å opprettholde bygningens strukturelle integritet og beskytte interiøret mot skade forårsaket av værforhold. Noen vanlige materialer inkluderer takpapp, asfalt, platon, torv og beslag.

0.png

Montering av takrenner og nedløpsrør

Tak som ikke er tette kan fort bli skadet, noe som kan medføre store kostnader. Uten et tett tak kan lekkasjer oppstå, som igjen kan føre til råteskader. Alt skadet materiale må da skiftes ut. Dersom du har et gammelt tak som er modent for utskiftning eller mistenker lekkasjer, ber vi deg kontakte oss for en befaring.

1.png

Rensing av dreneringssystem og takrenner

Rensing av dreneringssystem og takrenner er viktig for å opprettholde takrennenes funksjonalitet og hindre problemer som oversvømmelser, vannskader og skader på fasaden av bygningen.

7.png

Vaktmestertjenester - plenklipping, maling, snekkering, osv.

Doktor Gress på Taket AS

+47 463 99 450 

Org.nr. 926 505 106

0.png
wepik-logo-20240218212053pP31.png
wepik-logo-20240218192525C0rU.png

Copyright © 2023 Doktor Gress på Taket AS - Med enerett.

bottom of page